Försäkringar

& licenser

Som medlem hos BMK Kvasten är du försäkrad.

BMK Kvasten är ansvarsförsäkrad via Länsförsäkringar.


Då BMK Kvasten är ansluten till Svenska badmintonförbundet omfattas våra

medlemmar, som har en tävlingslicens, av deras idrottsförsäkring som ger ett bra

grundskydd vid exempelvis skada under träning eller tävling. 


BMK Kvasten står för kostnaden om en medlem önskar tävlingslicens, då vi inte har

krav på tävlingsverksamhet hos våra medlemmar tecknas license endast vid anmälan

till tävling eller vid medverkan vid seriespel under säsongen.


Läs mer om försäkringsskydd och licenser hos BMK Kvasten.