Försäkringar

& licenser

Som medlem hos BMK Kvasten är du försäkrad.

Eftersom BMK Kvasten är ansluten till Riksidrottsförbundet omfattas de flesta av våra medlemmar av deras idrottsförsäkring som ger ett bra grundskydd vid exempelvis skada under träning.

För medlemmar som tävlar ingår en idrottsförsäkring från Svenska Badmintonförbndet via tävlingslicensen.

För övriga medlemmar som inte har tävlingslicens eller omfattas av RF:s försäkring så har BMK Kvasten tecknat en särskild idrottsförsäkring hos Länsförsäkringar.


BMK Kvasten är ansvarsförsäkrad via Länsförsäkringar.