Styrelse

BMK Kvastens styrelse har i uppdrag att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. Men styrelsen finns även här för att stötta medlemmar och ge service till de som vill veta mer om klubben.

BMK Kvastens styrelseMattias Hedberg, Ordförande

Mårten Forssén, Ledamot

Markus Sjöblom, Ledamot

Peter Martinsson, Ledamot

Åke Peterson, Ledamot

Josefine Manfred, Ledamot

Arianna de Simone, Adjungerad ledamot

Jonas Berglund, Adjungerad ledamot