Styrelse

BMK Kvastens styrelse har i uppdrag att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. Men styrelsen finns även här för att stötta medlemmar och ge service till de som vill veta mer om klubben.

BMK Kvastens styrelseTobias Ringdahl, Ordförande

Mårten Forssén, Vice ordförande

Anna Parke, Kassör

Susanne Nilzon, Sekreterare

Mattias Hedberg, Ledamot

Fabian Elmlund, Ledamot

Åke Peterson, Ledamot

Arianna de Simone, Ungdomsrepresentant

Jonas Berglund, Adjungerad ledamot