Stadgar & protokoll

Nedan finner du BMK Kvastens stadgar och årsmötesprotokoll samt övrig information som kan vara bra att känna till

Protokoll

Ta del av handlingar från vårt senaste årsmöte.


Stadgar

Ta del av BMK Kvastens stadgar.


Klubbinformation

Föreningsnummer: 4926-01

Organisationsnummer: 832401-8020

Bankgiro: 5262-4731

Swish: 123-651 90 29


Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. 

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.


Foto och publicering

BMK Kvasten publicerar då och då foton ifrån föreningens olika aktiviteter, vilket kan handla om träning, tävling, eller annat klubb-relaterat. Detta tycker vi är en viktig del av både den interna och externa kommunikation som sker, inte minst via vår hemsida och via Facebook. Kontakta föreningens styrelse om ni önskar att inte få namn och eller bild publicerad i våra media.